วิธีการ Backup ข้อมูลด้วยตนเอง ผ่าน DirectAdmin

การ Backup ข้อมูล ของ Next-Gen WordPress Hosting มี 2 วิธี คือ

วิธีการ Backup ข้อมูลด้วยตนเอง ผ่าน DirectAdmin

1. Login เข้าสู่ Hosting ของลูกค้า ด้วย DirectAdmin Control Panel และป้อน Username กับ Password ของลูกค้าที่ได้รับทางอีเมล

หรือ กด Login As จากหน้า Hosting ของลูกค้า ใน nest.bangmod.cloud

2. ในหัวข้อ Advanced Features เลือกเมนู Create/Restore Backups

3. หากต้องการสำรองข้อมูล (Backup) ทุกโดเมน ให้เลือก All Domains และข้ามไปทำข้อ 5.

หรือ ต้องการสำรองข้อมูล (Backup) เฉพาะโดเมนที่ต้องการ ให้เลือก Selected Domains

4. หากเลือก Selected Domains ให้เลือกโดเมนที่ลูกค้าต้องการ Backup

5. กด Create Backup เพื่อเป็นการสร้างการสำรองข้อมูล ตามโดเมนที่ลูกค้าได้เลือกไว้

6. มีแจ้งเตือนว่ากำลังรอคิวในการ Backup

7. เมื่อระบบทำการสำรองข้อมูลเสร็จสิ้น จะมีข้อความแจ้งเตือน ลูกค้าสามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดได้ครับ

 

หากลูกค้ากำลังมองหา โฮสติ้งที่แรงที่สุด ใหม่ที่สุด! ขอแนะนำ Next-Gen WordPress Hosting ครับ

Was this article helpful?

Related Articles