วิธีการสร้าง Subdomain ด้วย DirectAdmin

1. Login เข้าสู่ Hosting ของลูกค้า ด้วย DirectAdmin Control Panel และป้อน Username กับ Password ของลูกค้าที่ได้รับทางอีเมล

หรือ กด Login As จากหน้า Hosting ของลูกค้า ใน nest.bangmod.cloud

2. ในหัวข้อ Account Management ให้กด Subdomain Management

3. กด ADD SUBDOMAIN

4. (1) ใส่ชื่อ Subdomain ที่ต้องการสร้าง
    (2) กด ADD SUBDOMAIN

มีข้อความแจ้งเตือนว่า ได้สร้าง Subdomain เรียบร้อยแล้วครับ

 

Was this article helpful?

Related Articles