วิธีการใช้งาน FTP

วิธีการใช้งาน FTP

1. ทำการ Download Program FTP ได้ที่นี่ : https://filezilla-project.org/download.php

2. หลังจาก Download เสร็จแล้ว ให้คุณทำการลงโปรแกรมดังกล่าวลงในคอมพิวเตอร์ให้เรียบร้อย

3. เปิดอีเมลแจ้งรายละเอียดการเข้าใช้งาน Hosting จากทางเรา ดูในส่วนของ “FTP Account” ดังภาพ

4. เปิดโปรแกรม FileZilla  จากนั้นเพิ่มข้อมูลตามที่แจ้งลงไป ในโปรแกรม ดังนี้

Host: IP หรือ Domain ที่ต้องการใช้งาน

Username: Username FTP ที่สร้างขึ้นใน Directadmin

Password: Password FTP ที่สร้างขึ้นใน Directadmin

Port: สำหรับการใช้งาน FTP Port ในการใช้งานจะเป็น Port 21

เมื่อใส่ข้อมูลครบแล้วให้ทำการกด Quickconnect เพื่อเป็นการเชื่อมต่อเข้าไปยัง FTP ของ Hosting ซึ่งถ้าระบุรายละเอียดถูกต้อง

ตัวโปรแกรม FileZilla จะแสดงข้อมูลของ Hosting ของคุณออกมาคร่าวๆ ดังนี้

*** ข้อควรรู้ ***

– การใส่ข้อมูลลงในเว็บไซต์ ให้เข้าไปที่ folder Domains/yourDomains.com/public_html
– ถ้าหากเข้าไปในโฟลเดอร์ Domains แล้วไม่เจอโดเมนของคุณอยู่ในระบบ นั่นหมายถึงคุณยังไม่ได้เพิ่มโดเมนดังกล่าวลงในระบบ สามารถอ่านวิธีทำได้ที่ https://kb.bangmod.cloud/article/add-domain-da

Was this article helpful?

Related Articles