การลบ User FTP Accounts

ข้อควรระวัง
ก่อนทำการลบทุกครั้งควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่กระทบต่อการใช้งานหรือสูญเสียข้อมูล

1. เลือกเมนู FTP Management

2. ติ๊กถูกในกรอบสี่เหลี่ยม User FTP ที่ต้องการลบออกเลือก Delete

3. เลือก Confirm เพื่อยืนยันในการลบ

4. ระบบจะขึ้นแจ้งเตือน เมื่อดำเนินการลบเสร็จสิ้นดังภาพ

Was this article helpful?

Related Articles