การเพิ่ม FTP Account

1. ไปที่หัวข้อ FTP Management

2. เลือก Create FTP Account

3. ตั้งชื่อผู้ใช้ในหัวข้อ FTP Username :
ตั้งรหัสผ่านในหัวข้อ Enter Password :
และเลือก Directory เพื่อให้ User เข้าถึงจัดการ FTP

4. เลือก Create เพื่อสร้าง FTP Account

5. เมื่อดำเนินการเลือก Create ระบบจะแสดง User,Password และแจ้ง Path เพื่อ Login ใช้งาน FTP

Was this article helpful?

Related Articles