Cron Jobs

Cron Email
ท่านสามารถกำหนดอีเมล์ได้โดย
– พิมพ์ชื่ออีเมล์ลงในช่องว่าง Email:
– กดปุ่ม Update Email

Add New Cron Job
– เลือกระยะเวลาในการสั่งรันคำสั่ง Common Settings:
– พิมพ์พาธของไฟล์สคริปต์ลงในช่องว่าง Command: โดยระบุพาธดังนี้ไว้หน้าชื่อไฟล์หรือโฟลเดอร์ /usr/bin/php public_html/test.php

Editing a Cron Job
– กด Edit ด้านขวามือของคำสั่ง Cron ที่ต้องการแก้ไข
– กดปุ่ม Edit Line อีกครั้ง เพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลและบันทึก

 Deleting a Cron Job
– กด Delete ด้านขวามือของคำสั่ง Cron ที่ต้องการลบ
– กดปุ่ม Delete อีกครั้ง เพื่อยืนยันการลบข้อมูล

Was this article helpful?

Related Articles