ขั้นตอนการเปลี่ยนรหัสผ่าน Webmail (Change Password)

ขั้นตอนการเปลี่ยนรหัสผ่าน Webmail

1.เปิดหน้า Webmail ของท่านขึ้นมา (ตัวอย่าง URL สำหรับเข้า Webmail: http://ชื่อโดเมนของท่าน/webmail )

2.Login เข้า Webmail

– Email Address: ชื่ออีเมล์ของท่าน (Ex. yourname@yourdomain.com)

– Password: รหัสผ่านอีเมล์

3.กดปุ่ม Login เพื่อเข้าระบบ

4.เข้าที่แถบชื่ออีเมล์ทางขวามือ เลือก Password & Security ตามรูปด้านล่าง

5.กำหนดรหัสผ่านใหม่

– New Password: ใส่รหัสผ่านใหม่

– Confirm New Password: ยืนยันรหัสผ่าน

6.กดปุ่ม Save เพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่

7.ระบบแจ้งการเปลี่ยนรหัสผ่านเสร็จเรียบร้อย

Was this article helpful?

Related Articles