Access to Webmail

การเข้าใช้งาน Webmail

ท่านสามารถเช็คเมล์ รับ-ส่งเมล์ ผ่านเว็บเมล์ได้ ในกรณีออกต่างจังหวัด หรือนอกสถานที่

ซึ่งไม่สามารถใช้ MS outlook ได้ซึ่งทางเราก็มีบริการเว็บเมล์ ไว้เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้อีเมล์

ด้วย มีให้เลือกใช้งานทั้งหมด 3 แบบด้วยกัน

วิธีการเข้าใช้งานเว็บเมล์

1.เปิดหน้า Webmail ของท่านขึ้นมา (ตัวอย่าง URL สำหรับเข้า Webmail: http://ชื่อโดเมนของท่าน/webmail )

2.Login เข้า Webmail

– Email Address: ชื่ออีเมล์ของท่าน (Ex. yourname@yourdomain.com)

– Password: รหัสผ่านอีเมล์

3.กดปุ่ม Login เพื่อเข้าระบบ

– roundcube เว็บเมล์ RoundCube

 

การจัดการ Webmail

– Change your webmail client เว็บเมล์ของผู้ให้บริการใน webmail มีให้เลือกเป็น horde และ roundcube (แนะนำในการใช้งาน)

– Autoresponders การตั้งค่าตอบกลับอีเมล์อัตโนมัติ

– Configure Mail Client การตั้งค่าเพื่อใช้งานบน Client

– Email Filters ตั้งค่าการกรองอีเมล์

– Forwarders ตั้งค่าการส่งต่ออีเมล์

– Calendars and Contacts ตั้งค่าปฏิทินและผู้ติดต่อ

– Password & Security การตั้งรหัสและความปลอดภัยของอีเมล์

– Contact Information ข้อมูลผู้ติดต่อ

– Account Preferneces การตั้งค่าอีเมล์ บน webmail

Was this article helpful?

Related Articles