วิธีการใช้ cPGuard สแกนเนอร์

1. ไปที่เมนู Extra Features เลือก cPGuard Security

2. ไปที่ Virus Scanner เลือก Manual Scan

 

3. สามารถเลือก Full scan เพื่อสแกนทั้งหมดหรือ Scan Directory ที่ต้องการ

4. จะขึ้นสถานะการสแกนที่เราเลือกด้านล่างนี้

5. เมื่อ scan เสร็จ จะขึ้นสรุปสถานะการสแกนครับ

6. หากตรวจพบไวรัสหรือไฟล์ malware สามารถเข้าไปดู Detail และลบไฟล์เหล่านั้นได้

Was this article helpful?

Related Articles