วิธีการใช้งาน FTP

วิธีการใช้งาน FTP

1. ทำการ Download Program FTP ได้ที่นี่ : https://filezilla-project.org/download.php

2. หลังจาก Download เสร็จแล้ว ให้คุณทำการลงโปรแกรมดังกล่าวลงในคอมพิวเตอร์ให้เรียบร้อย

3. เปิดอีเมลแจ้งรายละเอียดการเข้าใช้งาน Hosting จากทางเรา ดูในส่วนของ “FTP Account” ดังภาพ

4. เปิดโปรแกรม FileZilla ขึ้นมา และระบุข้อมูลตามที่แจ้งลงไป ในโปรแกรม ดังนี้

FTP Temp Hostname ใส่ค่านี้ลงในช่อง Host ของโปรแกรม FileZilla

Username ใส่ค่านี้ลงในช่อง Username ของโปรแกรม FileZilla

Password ใส่ค่านี้ลงในช่อง Password ของโปรแกรม FileZilla

Port ใส่ค่านี้ลงในช่อง Port ของโปรแกรม FileZilla

เมื่อใส่ข้อมูลครบแล้วให้ทำการกด Quickconnect เพื่อเป็นการเชื่อมต่อเข้าไปยัง FTP ของ Hosting ซึ่งถ้าระบุรายละเอียดถูกต้อง

ตัวโปรแกรม FileZilla จะแสดงข้อมูลของ Hosting ของคุณออกมาคร่าวๆ ดังนี้

*** ข้อควรรู้ ***

– การใส่ข้อมูลลงในเว็บไซต์ ให้เข้าไปที่ folder Domains/yourDomains.com/public_html
– ถ้าหากเข้าไปในโฟลเดอร์ Domains แล้วไม่เจอโดเมนของคุณอยู่ในระบบ นั่นหมายถึงคุณยังไม่ได้เพิ่มโดเมนดังกล่าวลงในระบบ สามารถอ่านวิธีทำได้ที่ https://kb.bangmod.cloud/article/วิธีการเพิ่มโดเมนใน-direct-admin

Was this article helpful?

Related Articles