วิธีการ Scan Malwares บน WordPress Hosting Plesk

วิธีการ Scan Malwares บน WordPress Hosting Plesk

 1. Login เข้าระบบ Plesk ด้วย Username และ Password ที่ส่งให้ทางอีเมลล์แจ้งรายละเอียดการเข้าใช้งาน
 2. กดที่เมนู Imunify ตามภาพข้างล่างนี้
  • wordpress-hosting-scan-virus-by-imunify
   ภาพ / ไอค่อนเมนู Imunify Scan Virus บน WordPress Hosting Bangmod.Cloud
 3. หลังจากนั้น ให้กดที่เมนู “ImunifyAV” หรือ “Back to Domains”
  • ขั้นตอนการกดเมนูบน Plesk เพื่อที่จะไปหน้าแสกนไวรัส
 4. หลังจากแสกนเสร็จ รายการไฟล์ที่แสกนจะขึ้นมาข้างล่าง โดยมีรายละเอียดดังนี้
 5. หลังจากดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขรายการไฟล์เรียบร้อยแล้ว และต้องการให้แสกนใหม่อีกครั้งเพื่อตรวจสอบ ให้ดำเนินการกด Scan All ได้เลยครับ

Was this article helpful?

Related Articles