ขั้นตอนการย้ายมาใช้บริการกับ Bangmod.Cloud

  1. ตรวจสอบว่า Hosting ที่ปัจจุบันมีเวลาเหลืออย่างน้อย 1-2 วัน (สำคัญมาก เพราะบางทีมาแบบหมดอายุแล้ว เราย้ายให้ไม่ทัน โดนระงับก่อน)
  2. สั่งซื้อบริการกับทาง BangmodCloud ไม่ว่าจะเป็น WordPress Hosting Plesk, WordPress Hosting DirectAdmin, WordPress Cloud หรือ Cloud Server for Web ล้วนแต่มีบริการย้ายข้อมูลให้ทั้งหมด
  3. เมื่อดำเนินการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้แจ้ง ซัพพอร์ทเราให้ย้ายข้อมูลได้เลย โดยเตรียมข้อมูลดังต่อไปนี้แจ้งทีมซัพพอร์ท
    1. รายละเอียดการเข้าใช้งาน Control Panel ของ Hosting ที่ปัจจุบัน เช่น DirectAdmin, cPanel หรือ Plesk
    2. รายละเอียดการเข้าใช้งาน FTP
  4. เมื่อดำเนินการส่งมอบข้อมูลให้กับทางเราเรียบร้อยแล้ว ทางเราจะใช้เวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมงในการดำเนินการย้ายข้อมูลให้
  5. เมื่อทางเราดำเนินการย้ายข้อมูลให้เสร็จเรียบร้อยแล้วจะดำเนินการแจ้งให้ลูกค้าดำเนินการเปลี่ยน Nameserver

Was this article helpful?

Related Articles