วิธีการติดตั้งคำสั่ง htop

1. ดำเนินการเข้าถึงเครื่องผ่าน Putty ซึ่งถ้าหากไม่ทราบวิธี สามารถอ่านวิธีการเข้าได้ที่นี่

2. ถ้าหากเข้าด้วยสิทธิ์ root ให้ดำเนินการดังนี้

กรณี Ubuntu / Debian ให้สั่ง

apt-get install htop -y

กรณี CentOS / AlmaLinux / RockyLinux / OracleLinux

yum install htop -y

รอจนโปรแกรมลงเสร็จ และหลังจากนั้นพิมพ์ htop และกด enter ไปได้เลย โดยโปรแกรมจะมีแสดงผลขึ้นมาดังนี้

Was this article helpful?

Related Articles