วิธีการแก้ปัญหา WordPress ขึ้น Briefly unavailable for scheduled maintenance. Check back in a minute.

วิธีการแก้ปัญหา WordPress

หากเราเข้าเว็บไม่ได้ และมีข้อความแจ้งว่า Briefly unavailable for scheduled maintenance. Check back in a minute  ดังรูปนี้ ไม่ต้องตกใจไปครับ

วิธีแก้ไข : ข้อความดังกล่าวจะขึ้นก็ต่อเมื่อมีการดำเนินการ Upgrade Theme / Plugins / WordPress
โดยจะหายไปเมื่อการดำเนินการอัพเกรดต่าง ๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

หากทำการอัพเดทแล้วยังไม่สามารถเข้าเว็บได้อีก ให้ทำการเข้า FTP และไปที่โฟล์เดอร์ที่เก็บ WordPress แล้วทำการลบไฟล์ที่ชื่อว่า .maintenance ทิ้งไปเลยครับ เท่านี้ก็สามารถเข้าเว็บได้ตามปกติแล้วครับ

Was this article helpful?

Related Articles