วิธีการแก้ไข Application Blocked By Java Security

วิธีการแก้ไขเมื่อเปิด KVM Console บน Dedicated Server แล้วเจอเออเร่อ “Application Blocked By Java Security”

Tested Environment

  • OS version: Windows 8.1 / Windows 10
  • Browser: Firefox 64 and Chrome 71.0.3578.98
  • Java Version: Java Version 8 Update 161 (build 1.8.0_161-b12)

1.) Download Quanta Certificates มาเพื่อใช้สำหรับใส่ให้ Java Security Config

Download Here: http://mirrors.bangmod.cloud/files/quanta-key.p12

2.) เข้าไปที่ Control Panel -> และหาเมนู Java Security (หรือ Java บน Windows 8.1)

java-securiy-on-control-panel

3.) หลังจากนั้นกดเข้าไปที่ Tab Security แล้วกดที่ Manage Certificates

fix-ipmi-kvm-console-02

4.) หลังจากนั้นดำเนินการกด “Import” และเลือกไฟล์ Quanta Certificates ที่ได้โหลดจากขั้นตอนที่ 1.) ไป

fix-ipmi-kvm-console-issues-03

เมื่อเลือกไฟล์ key เสร็จแล้ว กด OK จะพบว่ามี Certificates ขึ้นมาแสดงประมานภาพข้างบนนี้แล้ว ให้กด Close และกด OK เพื่อปิดหน้าต่างของ Java Security Config เป็นอันเสร็จสิ้น

เมื่อดำเนินการครบทั้ง 4 ขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการ restart browser และดำเนินการเปิด KVM Console อีกครั้งก็จะสามารถใช้งานได้ตามปกติครับ

Was this article helpful?

Related Articles