วิธีการเปลี่ยน DNS ที่คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ทดสอบตอนย้ายเว็บไซต์

OS Windows

เข้าไปที่ My Computer (This PC) -> Drive C -> Windows -> System32 -> drivers -> etc

เปิดไฟล์ hosts โดยใช้โปรแกรม Editor เช่น Notepad++ หรือ EditPlus หรืิอ Sublime และใส่ข้อมูลดังนี้

[ip address] tab 1 ครั้ง Domain.com www.Domain.com

เช่น สมมุติว่าจะเปลี่ยน bangmod.cloud เป็นไอพี 103.86.50.80 ก็จะใส่ดังนี้

103.86.50.80 bangmod.cloud

หลังจากนั้นเซฟไฟล์และปิด browser ทั้งหมดและดำเนินการเข้าเว็บไซต์ทดสอบได้เลยครับ โดเมนที่ใส่เข้าไปก็จะชี้ไปตามไอพีที่เราระบุลงไปในไฟล์แล้วครับ

 

 

 

Was this article helpful?

Related Articles