วิธีการคิดค่าบริการบน Cloud Server

บริการ Cloud Server จะดำเนินการคิดค่าบริการโดยการหักจากเครดิตที่ลูกค้าได้ดำเนินการเติมไว้ในระบบ โดยระบบจะดำเนินการคิดคค่าบริการโดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. ค่าบริการจะถูกคำนวนเป็นรายชั่วโมง โดยจะคิดค่าบริการเพียงเดือนละ 672 ชั่วโมงหรือ 28 วันเท่านั้น หากในเดือนนั้นๆมีมากกว่า 28 วัน ระบบจะไม่มีการคิดค่าบริการในวันที่เกินมาในแต่ละรอบเดือน เศษของชั่วโมงจะถูกปัดคิดเป็นหนึ่งชั่วโมงเสมอ
 2. ระบบจะดำเนินการคิดค่าบริการตามวันที่มีการใช้งาน เฉพาะในเดือนเดียวกันเท่านั้น จะไม่มีการคิดคาบเกี่ยวระหว่างเดือน โดยจะคิดค่าบริการตามราคารายชั่วโมงที่ได้แจ้งให้ทราบก่อนการสร้างคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ * จำนวนชั่วโมงที่มีการเปิดใช้งานคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ในเดือนนั้นๆ หรือจนกว่าจะลบ
  1. กรณีเปิดใช้งานโดยไม่มีการลบ หรือการ Resize
   • สร้าง Cloud Server ในวันที่ 15 พฤศจิกายน เวลา 00:00 เมื่อถึงวันที่ 1 ธันวาคม เวลา 00:00 ระบบจะดำเนินการคิดค่าบริการเฉพาะในเดือน พ.ย. เป็นจำนวน 16 วัน หรือ 384 ชั่วโมง และหากในเดือนธันวาคมยังมีการใช้งาน Cloud Server อยู่ตลอดโดยไม่มีการ Resize เมื่อถึงวันที่ 1 มกราคม เวลา 00:00 ระบบจะดำเนินการคิดค่าบริการทั้งเดือนธันวาคมเพียง 672 ชั่วโมงเท่านั้น
  2. กรณีเปิดใช้งานและมีการลบในระหว่างเดือน
   1. สร้าง Cloud Server ในวันที่ 15 พฤศจิกายน เวลา 00:00 และเมื่อถึงเวลา 07.50 ได้ดำเนินการลบ ระบบจะดำเนินการคิดค่าบริการในรอบการใช้งานทั้งสิ้น 8 ชั่วโมง
  3. กรณีคิดค่าบริการคาบเกี่ยวเดือน
   1. สร้าง Cloud Server ในวันที่ 30 พฤศจิกายน เวลา 18.50 และเปิดใช้งานจนถึงวันที่ 1 ธันวาคม เวลา 18.51 และยังใช้งานอยู่โดยไม่มีการลบ
    1. ระบบจะดำเนินการคิดค่าบริการในเดือน พฤศจิกายนทั้งสิ้นจำนวน 6 ชั่วโมง * ราคารายชั่วโมง
    2. หลังจากนั้นในรอบเดือนธันวาคม หากมีการใช้งานเกิน  28 วัน ก็จะคิดค่าบริการเต็มเดือนตามที่ระบุไว้ในหน้า Package
 3. การดำเนินการ Resize Cloud Server (ปรับสเป็ค), Terminate Cloud Server (ลบ) และสร้าง Cloud Server ใหม่จะถือว่าเป็นการเริ่มนับเวลาใช้งานใหม่ในรอบเดือนนั้นๆ  ตามระยะเวลาที่กดสร้าง
 4. ระบบจะดำเนินการระงับการใช้งาน Internet ของ Cloud Server ทันทีหาก Account Credit ที่เติมเข้ามาเพื่อใช้บริการมีมุลค่ารวมต่ำกว่า 0 บาท และจะดำเนินการคิดค่าบริการต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีการลบ Cloud Server ออกจากระบบ

 

Was this article helpful?

Related Articles