การ Backup ด้วยตัวเอง

1. เลือกเมนู Create / Restore Backups

 

2. สามารถเลือก Backup ได้ตามต้องการ

ALL Domain หมายถึง Backup ทั้งหมดทุก Domain ที่มีอยู่บนตัว Host
Selected Domain
หมายถึง เลือกเพียงแค่ Domain ที่ต้องการ

3. เลือก Create Backup

4. รอให้ระบบดำเนินการ Backup ขั้นตอนนี้ระยะเวลาและความเร็วขึ้นอยู่กับจำนวนข้อมูลที่มีในแต่ละ Domain

 

5. เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นจะพบข้อความดังภาพ

Was this article helpful?

Related Articles