วิธีการ Restart เครื่อง WordPress Cloud

1.ล็อกอินเข้าสู่ระบบ

2.กดที่เมนู WordPress Cloud เพื่อดูรายการ WordPress Cloud ที่มีอยู่

3.เลือก WordPress Cloud ที่ต้องการ Reboot หลังจากนั้นกดปุ่ม MANAGE เพื่อจัดการ WordPress Cloud

4.กดที่ปุ่ม POWER MANAGEMENT เพื่อทำการปิดเครื่อง WordPress Cloud

 

5.จะมีหน้าต่างแจ้งเตือนขึ้นมาให้กด SOFT SHUTDOWN เพื่อดำเนินการปิดเครื่อง

6.ระบบได้ทำการ Shutdown เครื่อง WordPress Cloud เรียบร้อยแล้ว

7.จากนั้นกดปุ่ม POWER MANAGEMENT เพื่อเปิดใช้งานเครื่อง

8.กดปุ่ม START เพื่อเปิดใช้งานเครื่อง

9.ระบบได้ทำการ Start เครื่อง WordPress Cloud เรียบร้อยแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles