วิธีการลบฐานข้อมูล WordPress ใน WordPress Cloud

1.ล็อกอินเข้าสู่ระบบ

2.กดที่เมนู WordPress Cloud เพื่อดูรายการ WordPress Cloud ที่มีอยู่

3.เลือก WordPress Cloud ที่ต้องการลบฐานข้อมูล หลังจากนั้นกดปุ่ม MANAGE เพื่อจัดการ WordPress Cloud

4.กดที่ Tab Databases เพื่อจัดการ Databases

5.หลังจากนั้นกด DELETE เพื่อทำการลบฐานข้อมูลที่ต้องการ

6.ใส่ Password ของ Account เพื่อยืนยันการลบ Database

7.ระบบทำการลบ Database เรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ: ลูกค้าท่านใดสนใจ WordPress Cloud คุณภาพสามารถติดต่อได้ที่ Bangmod.Cloud

Was this article helpful?

Related Articles