วิธีการ Scan และ Clean Malware และตรวจสอบความปลอดภัยด้วย Imunify360

หัวข้อภายในบทความนี้

Imunify360 เป็น ปลั๊กอินด้านความปลอดภัย ที่ช่วยลดการโจมตีจากแฮ็กเกอร์และมัลแวร์แบบ Real-Time ทั้งในระดับ Network Level, Application Level และ File System Level โดยลูกค้าสามารถใช้บริการ Imunify360 ได้ 2 อย่าง คือ

  1. Malware Scanner
  2. Proactive Defense

Malware Scanner

เป็นการตรวจสอบและป้องกันการทำงานของมัลแวร์ระหว่างทำการ INPUT/OUTPUT ไฟล์แบบ Real-Time ขณะอัปโหลดไฟล์เข้าสู่ระบบ พร้อมทั้งตรวจสอบหามัลแวร์ที่เป็นอันตรายอย่างสม่ำเสมอ และตรวจสอบฐานข้อมูลของ WordPress (WordPress Database) ที่อาจถูกแทรก Javascript, Iframes หรือคำสั่งที่อาจเป็นอันตรายต่อเซิร์ฟเวอร์

โดย Bangmod.Cloud มีการตั้งค่าให้ทำการสแกนมัลแวร์ในไฟล์ของลูกค้าทุกวัน เวลา 06:00 น.

ขั้นตอนการ Clean Malware ผ่าน Malware Scanner ของ Imunify360 มีดังนี้

1. Login เข้าสู่ Hosting ของลูกค้า ด้วย DirectAdmin Control Panel และป้อน Username กับ Password ของลูกค้าที่ได้รับทางอีเมล

หรือ กด Login As จากหน้า Hosting ของลูกค้า ใน nest.bangmod.cloud

2. ในหัวข้อ Extra Features เลือกเมนู Imunify360 Plugin

3. กดเมนู Malware Scanner 

หากในตารางขึ้นว่า NO RESULT FOUND หมายความว่า ไฟล์ของลูกค้าไม่มีไวรัสครับ แต่หากในตารางมีรายการแสดง หมายความว่า ไฟล์ของลูกค้ามีไวรัส ให้ลูกค้าทำการ Clean เพื่อกำจัดไฟล์ที่ติดไวรัส

 

Proactive Defense

เป็นการตรวจสอบและวิเคราะห์สคริปต์ PHP ที่อาจเป็นอันตรายใน Application Service Level ด้วย Proactive Defense Technology พร้อมปิดกั้นการทำงานของสคริปต์ทั้งหมดหรือเฉพาะส่วนที่เป็นอันตราย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อเซิร์ฟเวอร์และเว็บไซต์ของลูกค้า

ขั้นตอนการใช้งาน Proactive Defense ของ Imunify360 มีดังนี้

1. Login เข้าสู่ Hosting ของลูกค้า ด้วย DirectAdmin Control Panel และป้อน Username กับ Password ของลูกค้าที่ได้รับทางอีเมล

หรือ กด Login As จากหน้า Hosting ของลูกค้า ใน nest.bangmod.cloud

2. ในหัวข้อ Extra Features เลือกเมนู Imunify360 Plugin

3. กดเมนู Proactive Defense

หากในตารางขึ้นว่า NO RESULT FOUND หมายความว่า สคริปต์ PHP ของลูกค้าไม่มีอันตรายครับ

แต่หากในตาราง มีรายการแสดง หมายความว่า สคริปต์ PHP ของลูกค้ามีสคริปต์ที่เป็นอันตราย และมีการปิดกั้นการทำงานของสคริปต์ที่ตรวจพบ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อเซิร์ฟเวอร์และเว็บไซต์ของลูกค้า

หากลูกค้ากำลังมองหา โฮสติ้งที่แรงที่สุด ใหม่ที่สุด! ขอแนะนำ Next-Gen WordPress Hosting ครับ

Was this article helpful?

Related Articles