วิธีการต่ออายุ Forex Server

วิธีการต่ออายุ Forex Server

1. ) เข้าสู่ระบบการจัดการที่ https://nest.bangmod.cloud

2. ) คลิกที่ “Virtual Private Server

อัตราแลกเปลี่ยนต่ออายุ-01
เลือก Virtual Private Server -> VPS forex

3. ) ในเมนูนี้จะแสดงรายการ VPS Forex ที่มีอยู่ทั้งหมดให้กดปุ่ม “ต่ออายุการใช้งาน” ใน VPS  ระบบจะพาคุณไปยังเมนูถัดไป

อัตราแลกเปลี่ยนต่ออายุ-02
กด “ต่ออายุการใช้งาน” ใน VPS เมนูจะพาไปที่หน้าต่อไป

4. ) ที่หน้าต่ออายุ จะมีระยะเวลาให้คุณเลือก 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือน ลูกค้าสามารถเลือกว่าจะชำระผ่าน PayPal หรือต้องการโอนเงินชำระผ่านธนาคาร (Invoice) ครับ

อัตราแลกเปลี่ยนต่ออายุ-03
หลังจากนั้นให้เลือกระยะเวลาที่ต้องการและเลือกวิธีการชำระเงินแล้วกดปุ่ม Submit เพื่อยืนยันการต่ออายุ

5. ) หลังจากนั้นระบบจะเปลี่ยนเป็นหน้าถัดไป เลือกใบแจ้งหนี้ (Invoice) ก็เป็นอันเสร็จสิ้นการให้บริการ

ลูกค้าจะต้องดำเนินการชำระเงินค่าบริการตามรายละเอียดที่แสดง ในใบแจ้งหนี้ (Invoice) สามารถชำระค่าบริการที่ เมนู: การแจ้งการโอนเงิน เพื่อเป็นการต่ออายุบริการ โดยการต่ออายุจะเสร็จสิ้นก็ต่อเมื่อ แจ้งการชำระค่าบริการ  เท่านั้น

Was this article helpful?

Related Articles