วิธีการสร้าง Google Meet

สร้าง Google Meet แบบส่งลิ้งให้กับผู้เข้าร่วมประชุมอื่นทางไลน์

1. เข้าไปที่ Google Workspace Mail (https://mail.google.com/)

2. กด Copy Link และนำไปแชร์ให้กับผู้ร่วมประชุมได้เลย

3. นำลิ้งในช่อง 2 ไปส่งให้กับผู้ที่เราจะประชุมด้วยทางไลน์

สร้าง Google Meet แบบส่งทางอีเมล

1. เข้าไปที่ Google Workspace Mail (https://mail.google.com/)

2. กดที่ New Meeting และกดที่ Send Invite

3.  กรอกอีเมลผู้ที่เราจะนัดหมาย และหัวข้ออีเมล หลังจากนั้นกด Send

สร้าง Google Meet แบบนัดหมายประชุมล่วงหน้าผ่านทาง Calendar และอีเมล

1. เข้าไปที่ Google Workspace Mail (https://mail.google.com/) เสร็จแล้วกดปุ่มจุด 9 ปุ่มและกดที่ Calendar ดังภาพ

2. เลือกวันที่ทางด้านซ้ายมือ

3. หลังจากนั้นในช่องด้านขวามือ ให้กดเลือกเวลาที่ต้องการจะลง

เช่นต้องการนัดวันที่ 22 Feb, 2024 เวลา 3 PM (บ่ายสามโมง) ก็ให้กดในช่องวงสีแดง

4. หลังจากนั้น ให้กรอก

1. หัวข้ออีเมลที่จะมีท เช่น ประชุมกับบริษัท บางมด เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด

2. ใส่อีเมลผู้ที่จะนัดด้วย เช่น support@bangmod.co.th

3. ใส่สถานที่ (กรณีนัดหมายตามสถานที่) กรณีนัดออนไลน์ ไม่ต้องกรอก

4. ใส่รายละเอียด (ถ้ามี)

5. กด Save

หลังจากกด Save ระบบ Google จะส่งอีเมลนัดหมายไปหาผู้รับ และลงปฏิทินให้เราอัตโนมัติ

Was this article helpful?