ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 3%

บริการทุกบริการบน Bangmod.Cloud สามารถหัก ณ ที่จ่าย 3% ได้ตามกฏและเงื่อนไขของกรมสรรพากรซึ่งมีข้อกำหนดว่า ค่าบริการที่ได้ทำการสั่งซื้อหรือใช้บริการนั้น จะต้องมียอดชำระเกิน 1,000 บาท ก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ขึ้นไปเท่านั้นถึงจะสามารถหัก ณ ที่จ่าย 3% ได้ หากค่าบริการที่มูลค่าต่ำกว่า 1,000 บาทจะไม่สามารถหัก ณ ที่จ่าย 3% ได้เพราะไม่ตรงข้อบังคับและเงื่อนไขของกรมสรรพากร

คำถามที่พบบ่อย

ถาม: กรณีสั่งซื้อบริการแบบแยกรายการกัน สามารถหัก ณ ที่จ่าย 3% ได้หรือไม่
ตอบ: สามารถหัก ณ ที่จ่าย 3% ได้ โดยมีเงื่อนไขว่า จะต้องชำระค่าบริการทั้งสองรายการเข้ามาพร้อมกันเป็นยอดเดียว และยอดทั้งสองรวมกันแล้วเกิน 1,000 บาทเท่านั้น ถึงจะสามารถหัก ณ ที่จ่ายได้

ถาม: รายละเอียดของบริษัทที่หัก ณ ที่จ่ายดูได้จากที่ไหน?
ตอบ: สามารถดูรายละเอียด ที่อยู่ได้จากบนหัวอินวอยซ์ หรืออ้างอิงตามข้างล่างนี้ได้เลยครับ

บริษัท บางมด เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
145/18-19 อาคาร หงษ์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 2 ห้อง A201 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล
แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Tax ID: 0105556105811

ประกาศและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

Was this article helpful?

Related Articles