เอกสารที่ใช้สำหรับจดโดเมนเนม .ac.th

เอกสารที่ใช้สำหรับจดโดเมนเนม .ac.th เงื่อนไข และเอกสารที่ต้องใช้ จดโดเมนเนม มีดังนี้ .ac.th ( สำหรับสถาบันการศึกษา ที่จดทะเบียนในประเทศไทย ) หนังสือจัดตั้งโรงเรียน ที่เซ็นรับรองโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ – ( ตัวอย่าง) กรณีที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งโรงเรียนได้นั้น ให้ทางโรงเรียนออกหนังสือรับรอง หน่วยงานที่สังกัด ที่ตั้งของโรงเรียน และรับรองการขอจดทะเบียนโดเมนเนม พร้อมทั้งประทับตราและเซ็นต์รับรองโดย ท่านผู้อำนวยการของทางโรงเรียน ( ตัวอย่าง)

เอกสารที่ใช้สำหรับจดโดเมนเนม .co.th

  เอกสารที่ใช้สำหรับจดโดเมนเนม .co.th เงื่อนไข และเอกสารที่ต้องใช้ จดโดเมนเนม มีดังนี้ .co.th ( สำหรับการพาณิชย์และธุรกิจ )  ผู้สมัครขอจดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้หมวดหมู่นี้ จะต้องเป็นองค์กรพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย หรือบริษัทต่างประเทศที่มีตัวแทนอยู่ในประเทศไทย และตัวแทนนั้น จะต้องจดทะเบียนในประเทศไทย และได้รับการโอนสิทธิ ในการจดทะเบียนชื่อโดเมนจากบริษัทแม่ในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย เอกสารที่ใช้ประกอบการจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .co.th นั้น สามารถพิจารณาได้เป็น 2 แบบ แบบที่หนึ่ง : คือจดทะเบียนโดเมนเนมโดยพิจารณาจากชื่อองค์กร ชื่อโดเมนเนมจำเป็นต้องสอดคล้อง, เป็นส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือย่อมากจากชื่อองค์กรได้ หนึ่งองค์กรสามารถจดทะเบียนโดเมนเนมได้เพียง 1 ชื่อเท่านั้น องค์กรที่จดทะเบียนในประเทศไทย เอกสาร: (ใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง) หนังสือรับรองบริษัท – ( ตัวอย่าง) เอกสารทะเบียนการค้า (ท.ค.0401 หรือ พ.ค.0401) – ( ตัวอย่าง) ใบ ภ.พ.20 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) – ( ตัวอย่าง) ใบ ภ.พ.01 (ใช้สำหรับยืนยันชื่อภาษาอังกฤษของบริษัท และต้องมีการเซ็นต์รับรองจากเจ้าหน้าที่) ใบ ภ.พ.09 […]

เอกสารที่ใช้สำหรับจดโดเมนเนม .in.th

เอกสารที่ใช้สำหรับจดโดเมนเนม .in.th เงื่อนไข และเอกสารที่ต้องใช้ จดโดเมนเนม มีดังนี้  .in.th ( สำหรับบุคคลทั่วไป, หน่วยงาน, หรือองค์กรต่างๆ ) เอกสารที่ใช้ประกอบการจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .in.th นั้น สามารถพิจารณาได้เป็น 2 แบบ แบบที่หนึ่ง : จดทะเบียนโดเมนเนมในนามองค์กร เอกสาร: (ใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง) หนังสือรับรองบริษัท – ( ตัวอย่าง) ใบ ภ.พ.20 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม)  – ( ตัวอย่าง) ใบท.ค.0401 (ทะเบียนการค้า)  – ( ตัวอย่าง)   แบบที่สอง : จดทะเบียนโดเมนเนมในนามบุคคล เอกสาร: (ใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง) สำเนาบัตรประชาชน สำเนาใบขับขี่ หนังสืออนุญาตประกอบอาชีพของคนต่างด้าว ในกรณีที่เป็นเยาวชน (อายุยังไม่ครบ 15 ปีบริบูรณ์) ให้ใช้สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองแทน โดยเขียนระบุลงในสำเนาด้วยว่า เพื่อจดทะเบียนโดเมนให้ ด.ช./ด.ญ. ……….. และเมื่ออายุครบ 15 ปีบริบูรณ์แล้ว สามารถส่งสำเนาบัตรประชาชนมาให้เรา เพื่อขอเปลี่ยนชื่อผู้ถือครองโดเมนเนม เป็นชื่อของคุณเองได้ […]

วิธีการลบ Cloud Server

วิธีการลบ Cloud Server 1.ล็อกอินเข้าสู่ระบบ 2.ที่แถบเมนูด้านซ้ายเลือกเมนู Cloud Server จากนั้นจะเห็น Cloud Server ที่เราสร้าง คลิกที่ปุ่ม Manage 3.เมื่อเข้ามาที่หน้า Manage Cloud Server ให้คลิกที่ปุ่ม Terminate ตามภาพ 4.ระบบจะขึ้นหน้ายืนยันการลบข้อมูล ให้เราใส่รหัสบัญชีของเรา ( ซึ่งเป็นรหัสเดียวกันกับรหัส Log in เข้าระบบ ) จากนั้นกดปุ่ม Proceed ! **ข้อควรระวังเมื่อทำการลบ Cloud Server แล้ว ข้อมูลที่อยู่ในระบบจะหายไปทั้งหมด ดังนั้นให้คุณลูกค้าทำการสำรองข้อมูลล่วงหน้าไว้ด้วยนะครับ** 5.รอระบบประมวลผลสักครู่ 6.เมื่อระบบทำการลบข้อมูลแล้ว ระบบจะกลับมาหน้าหลัก จะเห็นได้ว่า Cloud Server ของเราถูกลบไปเรียบร้อยแล้วครับ

วิธีการสร้าง Cloud Server

วิธีการสร้าง Cloud Server ทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบ 1.ทางแถบเมนูด้านซ้ายให้เลือก Cloud Server 2.คลิกที่ปุ่ม Creat Cloud Server 3.จากนั้นจะมีหน้าต่างขึ้นมาใหม่ ให้เราเลือกระบบปฏิการ ( Operating System) ที่เราต้องการติดตั้ง 4.เลือก เวอร์ชั่นของระบบปฏิบัติการ ( Operating System Version) 5.เลือกแพลนและขนาดของ Cloud Server 6.เลือกบริการการใช้งานเสริม (Additional Services ) 7.ใส่ชื่อ Hostname ของเรา 8.เลือกโปรแกรม (Applications) ที่ต้องการติดตั้งในระบบปฏิบัติการของเรา 9.ใส่รหัสผ่านของเรา หรือ จะใส่รหัสที่ระบบสร้างมาให้ก็ได้ครับ 10.เมื่อใส่รายละเอียดจนครบแล้วให้กดปุ่ม Submit 11.เมื่อกดปุ่ม Submit รอระบบประมวลผลประมาณ 1 นาที 12.เมื่อระบบประมวลผลเสร็จเรียบร้อย จะเข้าสู้หน้า Manage Cloud Server ระบบจะทำการติดตั้งระบบปฏิบัติการ ( Operating […]

วิธีการเติมเงินเข้าระบบ

วิธีการเติมเงินเข้าระบบ 1.ล็อกอินเข้าสู่ระบบ 2.เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วเลือกไปที่เมนู Billing 3.เลือกไปที่เมนู Account Credits (เครดิตในบัญชี) 4.เลือก Add Credit ดังภาพ 5.เมื่อกด Add Credit ระบบจะมีหน้าต่างเติมเงินขึ้นมา ท่านสามารถเลือกจำนวนเงินที่ต้องการเติม และช่องทางการชำระเงินได้เลยครับ (ในส่วนของลูกค้าที่ต้องการใบกำกับภาษี สามารถติ้กเลือกที่ช่อง Need a tax invoice มีค่าส่งไปรษณีย์ 30 บาทครับ ) เมื่อใส่รายละเอียดและเลือกช่องทางการชำระเงินแล้วให้กดที่ปุ่ม SUBMIT 6.ระบบจะนำท่านไปสู่ระบบ Invoice ใบแจ้งหนี้ที่ต้องชำระเงิน ลูกค้าสามารถทำการชำระเงินตามรายละเอียดที่ระบบแสดงได้เลยครับ ลูกค้าสามารถดูรายละเอียดการชำระเงินผ่านทางอีเมลได้อีกหนึ่งช่องทาง ซึ่งในอีเมลก็จะมีรายละเอียดของใบแจ้งหนี้ (Invoice) แนบมาด้วย เลขบัญชีในการโอนเงิน 7.เมื่อทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้ไปที่เมนู Bank Confirmation ( แจ้งการโอนเงิน ) เลือกธนาคารที่ต้องการ ใส่วันและเวลาให้ตรงกับสลิปการโอนเงิน และติ้กเลือก Invoice ที่ต้องการชำระเงินเงิน ในกรณีตัวเลขใน […]

วิธีการใช้งาน FTP

วิธีการใช้งาน FTP 1. ทำการ Download Program FTP ได้ที่นี่ : https://filezilla-project.org/download.php 2. หลังจาก Download เสร็จแล้ว ให้คุณทำการลงโปรแกรมดังกล่าวลงในคอมพิวเตอร์ให้เรียบร้อย 3. เปิดอีเมลแจ้งรายละเอียดการเข้าใช้งาน Hosting จากทางเรา ดูในส่วนของ “FTP Account” ดังภาพ 4. เปิดโปรแกรม FileZilla ขึ้นมา และระบุข้อมูลตามที่แจ้งลงไป ในโปรแกรม ดังนี้ FTP Temp Hostname ใส่ค่านี้ลงในช่อง Host ของโปรแกรม FileZilla Username ใส่ค่านี้ลงในช่อง Username ของโปรแกรม FileZilla Password ใส่ค่านี้ลงในช่อง Password ของโปรแกรม FileZilla Port ใส่ค่านี้ลงในช่อง Port ของโปรแกรม FileZilla เมื่อใส่ข้อมูลครบแล้วให้ทำการกด Quickconnect เพื่อเป็นการเชื่อมต่อเข้าไปยัง […]

วิธีการเพิ่มโดเมนใน DirectAdmin

วิธีการเพิ่มโดเมนใน DirectAdmin มีวิธีการง่ายๆ ดังนี้ 1. ให้ท่านเข้าระบบไปยัง DirectAdmin 2. เมื่อเข้าระบบมาได้แล้ว ให้กดไปยังเมนู Domain Setup 3. เมื่อเข้ามายังเมนู Domain Setup เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กด Add Another Domain 4. หลังจากนั้น ให้ใส่ข้อมูลรายละเอียดลงในฟอร์มให้เรียบร้อย 5. เมื่อกรอกรายละเอียดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการกด Create และจะเจอข้อความเพื่อบอกว่าการเพิ่มโดเมนเสร็จสมบูรณ์ ** ถ้าหากการ Add Domain ไม่สำเร็จ จะไม่ขึ้นดังภาพ แต่ในส่วนนี้จะแสดง Error ขึ้นมา 6. สุดท้าย หลังจากเรา Add Domain เสร็จเรียบร้อยแล้ว เวลาเราทำการ Login เข้ามายัง DirectAdmin จะเจอ Domain ที่เราพึ่งแอดมาแสดงอยู่ในหน้าแรก

วิธีการเปิด Wildcard DNS

วิธีการเปิด wildcard DNS 1. Login เข้า DirectAdmin และเข้าไปยังโดเมนที่คุณต้องการที่จะเปิด Wildcard DNS 2. กดไปยัง เมนูที่มีชื่อว่า “DNS Management” ดังภาพ *** หากไม่มี สามารถติดต่อไปยัง Support เพื่อขอให้ทาง Support เปิดให้นะครับ *** 3. หลังจากนั้น เลื่อนลงไปข้างล่างตรงส่วนของ “Add Domain Records” ใส่ค่าลงดังนี้ครับ เพิ่มค่า *.yourDomain.com. ลงไปใน A Record (โปรดระวัง หลัง yourDomain.com ต้องมี . ตามหลังด้วย ดังภาพที่ 1) ในช่องทางด้านขวามือ ใส่ IP Address ของ Server ลงไปครับ (สามารถดูไอพีได้จากอีเมลแจ้งรายละเอียดการใช้งาน หรือว่าดูในส่วน DNS […]

วิธีการเปลี่ยน Password DirectAdmin

วิธีการเปลี่ยน Password DirectAdmin Account 1. ให้ทำการเข้าสู่ระบบ DirectAdmin ให้เรียบร้อย 2. หลังจากนั้นมองหาเมนูที่ชื่อว่า Change Password 3. จากนั้นกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์ม Current DirectAdmin Password: ให้กรอก Password ปัจจุบัน Enter Password: ให้กรอก Password ใหม่ Enter Password: ให้กรอก Password ใหม่อีกครั้ง สำหรับ Checkbox 3 อัน คือ DirectAdmin Account, Main FTP Account, Main Database Account นั้น ให้ติ๊กถูกได้ตามต้องการ แต่แนะนำว่าให้ทำากรติ๊กถูกทั้งหมด เพื่อเป็นการเปลี่ยน Password ทั้งหมดให้เหมือนกัน เพื่อง่ายต่อการจำ