บริการ WordPress Cloud สามารถใช้งานฟีเจอร์ Cron Jobs ได้แล้ว

Bangmod.Cloud ยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่า ลูกค้าบริการ WordPress Cloud สามารถใช้งานฟีเจอร์ Cron Jobs ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ ทั้งสิ้น โดยลูกค้าสามารถเข้าใช้งานฟีเจอร์ดังกล่าวได้ที่เมนู WordPress Cloud

สำหรับลูกค้าที่สนใจใช้บริการ WordPress Cloud สามารถดูรายละเอียดที่ บริการ WordPress Cloud

Was this article helpful?

Related Articles