วิธีการเข้า phpMyAdmin

1. เข้าระบบ DirectAdmin ให้เรียบร้อย

2. หลังจากนั้นมองหาเมนูที่มีชื่อว่า phpMyAdmin

 

3. เมื่อกดเข้ามาแล้ว ระบบจะแสดงแบบฟอร์มให้กรอกเพื่อใช้ Login เข้าไปยัง phpMyAdmin

ซึ่งในขั้นตอนนี้ จะต้องใช้ Database Username และ Password จากการสร้าง Database

จากบทความนี้ : https://kb.bangmod.cloud/article/วิธีการสร้าง-database-2

4. ถ้าใส่รายละเอียดถูก ระบบก็จะแสดงหน้า phpMyAdmin

Was this article helpful?

Related Articles