02. วิธีการลบ Database ฉบับล่าสุด (อัพเดทธันวา 2023)

1. Login เข้า DirectAdmin แล้วกดที่ MySQL Management

DirectAdmin and MySQL Management
DirectAdmin and MySQL Management

2. เลือก Database ที่จะลบ (ตรงเลข 1) เสร็จแล้วกด Delete (ตรงเลข 2)

เลือก Database ที่ต้องการจะลบ
เลือก Database ที่ต้องการจะลบ

3. กด Confirm เพื่อยืนยันการลบ Database

กดยืนยันการลบ Database
กดยืนยันการลบ Database

4. ระบบ DirectAdmin จะขึ้นว่าลบ Database ให้เรียบร้อย ตรงขวาล่างของหน้าจอ เป็นอันเสร็จสิ้นการลบ Database

ระบบขึ้นแจ้งว่าลบ Database เรียบร้อย
ระบบขึ้นแจ้งว่าลบ Database เรียบร้อย

Was this article helpful?

Related Articles