วิธีการตั้งค่า PHP Settings ต่างๆบน DirectAdmin

1. Login เข้า DirectAdmin และกดที่ PHP Settings

DirectAdmin PHP Settings Menu
DirectAdmin PHP Settings Menu

2. เลื่อนลงมาข้างล่างตรง Add New Override และเลือก PHP Settings ที่ต้องการจะปรับ โดยที่ช่อง Value เลือกค่าที่ต้องการจะปรับ

change php settings on directadmin
Change php settings on directadmin

4. กด Add เพื่อเพิ่มการตั้งค่า โดยหลังจากกด Add แล้ว ระบบจะแสดงให้ว่ามีการตั้งค่าอะไรพิเศษลงไปบ้างตรง PHP Settings โดยค่าที่ตั้งเพิ่มเติมนั้น จะมีผลหลังจาก Add หรือ Save ภายใน 1-2 นาที

Was this article helpful?

Related Articles