วิธีการสร้าง SSL Certificates ด้วย DirectAdmin

1. Login เข้าสู่ Hosting ของลูกค้า ด้วย DirectAdmin Control Panel และป้อน Username กับ Password ของลูกค้าที่ได้รับทางอีเมล

2. หรือ กด Login As จากหน้า Hosting ของลูกค้า ใน nest.bangmod.cloud

3. กดเมนู Domain Setup

4. กดเลือกโดเมนที่ต้องการสร้าง SSL Certificates

5. (1) กดเครื่องหมายถูกเลือก Secure SSL
    (2) กด SAVE

6. ในหัวข้อ private_html setup
    (1) ให้เลือก Use a symbolic link from private_html to public_html – allows for same data in http and https
    (2) ติ๊กถูกที่ Force SSL with https redirect
    (3) กด SAVE

8. จะมีหน้าต่างแจ้งเตือน กด OK

9. ตั้งค่าเปิดการของ SSL Certificates เรียบร้อยแล้ว

10. ในหัวข้อ Advanced Features กดเมนู SSL Certificates

11.  (1) กดเลือก Free & automatic certificate from Let’s Encrypt
       (2) เลือก Key Size (Bits) เป็น 2048-bit
       (3) กด SAVE 

รอดำเนินการติดตั้ง SSL สักครู่หนึ่งครับ  และจะมีแจ้งเตือนว่าดำเนินการติดตั้งเรียบร้อยครับ

Was this article helpful?

Related Articles