01. วิธีการสร้างอีเมล

1. เข้า DirectAdmin และกดที่เมนู E-mail Accounts

เลือกเมนู E-mail Accounts เพื่อเตรียมสร้างอีเมล

2. กดที่ Create Account

create-email-account
กด Create Account เพื่อสร้าง Email Account

3. ใส่อีเมลที่ต้องการจะสร้าง (ตรงเลข 1) กดสุ่มรหัสผ่าน (ตรงเลข 2) กดไม่จำกัดจำนวนอีเมลที่ส่ง (ตรงเลข 3) และกด Create Account (ตรงเลข 4)

create-email-information
กรอกข้อมูลที่สำคัญเพื่อสร้างอีเมล

4. เมื่อสร้างเสร็จแล้ว ระบบจะดำเนินการแสดงรายละเอียดอีเมลที่ดำเนินการสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วให้

email account information
email account information

Was this article helpful?

Related Articles