06. วิธีการตั้งค่าให้ Forward Email ที่ได้รับไปที่อื่น (เช่น Hotmail หรือ Gmail)

1. เข้า DirectAdmin และกดที่เมนู Forwarders

DirectAdmin Email Forwarders
DirectAdmin Email Forwarders

2. กดที่ Create Email Forwarder

Create Email Forwarder
Create Email Forwarder

3. ระบุชื่ออีเมลที่สร้างบนโฮส (ตรงเลข 1) และระบุอีเมลที่จะ Forward (ส่งต่อ) ไปยังปลายทาง (ตรงเลข 2) เสร็จแล้วกด Create

Create Email Forwarders
Create Email Forwarders

4. กรณีมีหลายอีเมล และต้องการ Forward ไปยังหลายอีเมล ให้กด + Add ก่อนกด Create ดังภาพ

Create Multiples Email Forwarders
Create Multiples Email Forwarders

5. เสร็จสิ้นการสร้าง Email Forwarders

Finish email forwarders
Finish email forwarders

Was this article helpful?

Related Articles