วิธีการสร้าง Email Account

วิธีการสร้าง Email Account ใน DirectAdmin

1. ให้ทำการเข้าสู่ระบบ DirectAdmin ให้เรียบร้อย

2. หลังจากนั้นมองหาเมนูที่ชื่อว่า E-Mail Accounts

3. กดคลิกเลือกที่เมนู Create mail Account

4. กรอกข้อมูลรายละเอียดตามที่ท่านต้องการ และหลังจากนั้น ทำการกด Create

5. หากการสร้าง Email Account สำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูล Email Account ดังภาพก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นการสร้าง Email Account

Was this article helpful?

Related Articles