01. วิธีการสร้าง Database ฉบับล่าสุด (อัพเดทธันวา 2023)

1. Login เข้า DirectAdmin แล้วกดที่ MySQL Management

DirectAdmin and MySQL Management

2. กดที่ Create New Database

Create New Database

3. ใส่ชื่อ Database ที่ต้องการ (ตรงเลข 1) และกดให้ระบบ DirectAdmin Generate รหัสผ่านที่มีความปลอดภัยให้ (ตรงเลข 2) หลังจากนั้นกด Create Database (ตรงเลข 3)

Create Database and User

4. เสร็จสิ้นการสร้าง Database ให้จด Username & Password ไปใช้งานได้เลย

Finish Create Database

Was this article helpful?

Related Articles