วิธีการเปลี่ยน PHP Versions บน DirectAdmin

1. Login เข้า DirectAdmin และกดที่ PHP Settings

DirectAdmin PHP Settings Menu
DirectAdmin PHP Settings Menu

2. กดเลือก PHP Versions ที่ต้องการ

Select PHP Versions
Select PHP Versions

3. กด Update Versions

Update PHP Version on DirecAdmin
Update PHP Version on DirecAdmin

Was this article helpful?

Related Articles