วิธีการเปลี่ยน PHP Version บน DirectAdmin

1. Login เข้าสู่ Hosting ของลูกค้า ด้วย DirectAdmin Control Panel และป้อน Username กับ Password ของลูกค้าที่ได้รับทางอีเมล

2. หรือ กด Login As จากหน้า Hosting ของลูกค้า ใน nest.bangmod.cloud

3. กดเมนู Domain Setup

4. กดเลือกโดเมนที่ต้องการเปลี่ยน PHP Version

5. (1) เลือก PHP Version ที่ต้องการ
    (2) กด SAVE

เสร็จสิ้นการปลี่ยน PHP Version ครับ

 

 

Was this article helpful?

Related Articles