03. วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่านของ Database (อัพเดทธันวา 2023)

1. Login เข้า DirectAdmin แล้วกดที่ MySQL Management

DirectAdmin and MySQL Management

2. กดเลือก Database ที่ต้องการจะลบ

select database to change a password
กดเลือก Database ที่ต้องการจะเปลี่ยนรหัสผ่าน

3. กด “Change Password”

Change password
กดที่ Change password

4. กดให้ DirectAdmin Generate รหัสผ่านที่มีความปลอดภัยให้ แล้วกด Save

random password and change database password
กดสุ่มรหัสผ่าน และกดยืนยันตั้งค่ารหัสผ่านใหม่

5. ระบบขึ้นรายละเอียดให้ ว่า Database ตัวไหนที่ดำเนินการเปลี่ยน และเปลี่ยนเป็นรหัสผ่านอะไร ให้จดเพื่อไปใช้งาน

finish change password database
ระบบจะแสดงรายละเอียด Database ที่ได้มีการเปลี่ยนรหัสผ่านไป และรหัสผ่านที่ระบบสุ่มให้ เพื่อนำไปใช้งาน

Was this article helpful?

Related Articles