04. วิธีการเข้าใช้งาน PhpMyAdmin บน DirectAdmin (อัพเดทธันวา 2023)

1. Login เข้าสู่ระบบ DirectAdmin

2. เลื่อนลงมาข้างล่างตรงส่วนของ Extra Features และเลือกเมนู phpMyAdmin

Access phpMyAdmin บน DirectAdmin
กดเลือกเมนู phpMyAdmin เพื่อเข้าใช้งาน phpMyAdmin บน DirectAdmin

Was this article helpful?

Related Articles