05. วิธีการเข้าใช้งาน Webmail

1. เข้า DirectAdmin และกดที่เมนู Webmail: Roundcube

directadmin webmail menu
directadmin webmail menu

2. Login ด้วย Username & Password ตามที่ได้สร้างไว้

login webmail
login webmail

– กรณียังไม่ได้สร้าง ให้ดำเนินการสร้างอีเมลก่อน สามารถทำได้ดังนี้

– กรณีสร้างแล้ว แต่ลืมรหัสผ่าน ให้ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ก่อน สามารถทำได้ดังนี้

Was this article helpful?

Related Articles