วิธีดูว่า Database ของเว็บไซต์ WordPress ชื่อว่าอะไรบน DirectAdmin Control Panel

1.ล็อกอินเข้าสู่ระบบ

2.กดที่เมนู Hosting เพื่อดูรายการ Hosting ที่มีอยู่

3.เลือก WordPress DirectAdmin Control Panel ที่ต้องเก็บเว็บไซต์ที่ต้องการทราบ Databases

4.กดที่ปุ่ม LOGIN AS เพื่อเข้าสู่ระบบจัดการของ DirectAdmin Control Panel

5.หาเมนูชื่อว่า File Manager เพื่อเข้าสู่หน้าจัดการ File

6.กดที่โฟเดอร์ชื่อ Domain เพื่อหา Domain Name ที่ต้องการจะทราบชื่อ Databases ที่ใช้งาน

7.กดที่โฟเดอร์ Domain Name ที่ต้องการจะทราบชื่อ Databases ที่ใช้งาน

8.กดที่โฟเดอร์ชื่อ public_html เพื่อดูไฟล์ของเว็บไซต์ที่ตั้งค่าไว้สำหรับ Databases

9.หาไฟล์ที่ชื่อว่า wp-config.php (9.1) เพื่อตรวจสอบการใช้งาน Database ของเว็บไซต์ จากนั้นกดคำว่า Edit (9.2)

10.หาบรรทัดที่เขียนว่า define( ‘DB_NAME’, ‘testes_wp54’ ); ซึ่ง testes_wp54 คือชื่อ Databases ที่ใช้กับเว็บไซต์

Was this article helpful?

Related Articles