วิธีการ Backup/Restore ข้อมูลบน DirectAdmin

กรณีที่เราต้องการจะ Backup ข้อมูลบน DirectAdmin สามารถทำได้ด้วยวิธีดังนี้

1. Login เข้าสู่ DirectAdmin

2. ไปที่ Create/Restore Backups ตรงเมนู Advances Features

3. ที่หน้าต่างนี้จะแสดงข้อมูลที่เราสามารถเลือกที่จะสำรองไว้ได้มีอะไรบ้าง เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกที่ Create Backup

ระบบจะแจ้งเตือนว่ากำลัง Backup ข้อมูล

ระบบจะส่งข้อความมาบอกเมื่อ Backup ข้อมูลเสร็จแล้ว

กรณีที่เราต้องการจะ Restore ข้อมูลที่เรา Backup ไว้ สามารถทำได้ด้วยวิธีดังนี้

1. ไปที่หน้า Create/Restore Backups เหมือนกับตอนที่ Backup ข้อมูล แต่ครั้งนี้ให้เลือกที่ Restore Backup ทางด้านขวา

2. เลือกตัว Backup และข้อมูลที่เราต้องการจะ Restore กลับมา เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกที่ Restore ด้านล่าง

ระบบจะขึ้นข้อความบอกว่ากำลัง Restore ข้อมูล

และจะแจ้งเตือนมาทางข้อความเมื่อ Restore เสร็จแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles