วิธีการใช้งาน Webmail บน DirectAdmin

1. Login เข้าสู่ DirectAdmin

2. ไปที่ Webmail: Roundcube ตรงเมนู Extra Features

3. จะขึ้นหน้าให้กรอกข้อมูล Email และ Password เพื่อเข้าใช้ Webmail

กรอกข้อมูลเสร็จจะเข้าสู่หน้า Webmail และสามารถใช้งานได้

Was this article helpful?

Related Articles