วิธีการเพิ่มโดเมนใน DirectAdmin

วิธีการเพิ่มโดเมนใน DirectAdmin

1. เข้าระบบไปยัง DirectAdmin

2. เมื่อเข้าระบบมาได้แล้ว ให้กดไปยังเมนู Domain Setup

3. เมื่อเข้ามายังเมนู Domain Setup เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กด Add Another Domain

4. หลังจากนั้น ให้ใส่ข้อมูลรายละเอียดลงในฟอร์มให้เรียบร้อย

5. เมื่อกรอกรายละเอียดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการกด Create และจะเจอข้อความเพื่อบอกว่าการเพิ่มโดเมนเสร็จสมบูรณ์

** ถ้าหากการ Add Domain ไม่สำเร็จ จะไม่ขึ้นดังภาพกล่าว แต่ในส่วนนี้จะแสดง Error ขึ้นมา

 

Was this article helpful?

Related Articles