วิธีการเพิ่มโดเมนใน DirectAdmin

วิธีการเพิ่มโดเมนใน DirectAdmin มีวิธีการง่ายๆ ดังนี้

1. ให้ท่านเข้าระบบไปยัง DirectAdmin

2. เมื่อเข้าระบบมาได้แล้ว ให้กดไปยังเมนู Domain Setup

3. เมื่อเข้ามายังเมนู Domain Setup เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กด Add Another Domain

4. หลังจากนั้น ให้ใส่ข้อมูลรายละเอียดลงในฟอร์มให้เรียบร้อย

5. เมื่อกรอกรายละเอียดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการกด Create และจะเจอข้อความเพื่อบอกว่าการเพิ่มโดเมนเสร็จสมบูรณ์

** ถ้าหากการ Add Domain ไม่สำเร็จ จะไม่ขึ้นดังภาพ แต่ในส่วนนี้จะแสดง Error ขึ้นมา

6. สุดท้าย หลังจากเรา Add Domain เสร็จเรียบร้อยแล้ว เวลาเราทำการ Login เข้ามายัง DirectAdmin จะเจอ Domain ที่เราพึ่งแอดมาแสดงอยู่ในหน้าแรก

Was this article helpful?

Related Articles