วิธีการเปิด wildcard dns

วิธีการเปิด wildcard dns

1. Login เข้า DirectAdmin และเข้าไปยังโดเมนที่คุณต้องการที่จะเปิด Wildcard DNS

2. กดไปยัง เมนูที่มีชื่อว่า “DNS Management” ดังภาพ

*** หากไม่มี สามารถติดต่อไปยัง Support เพื่อขอให้ทาง Support เปิดให้นะครับ ***

3. หลังจากนั้น เลื่อนลงไปข้างล่างตรงส่วนของ “Add Domain Records” ใส่ค่าลงดังนี้ครับ

  • เพิ่มค่า *.yourdomain.com. ลงไปใน A Record (โปรดระวัง หลัง yourdomain.com ต้องมี . ตามหลังด้วย ดังภาพที่ 1)
  • ในช่องทางด้านขวามือ ใส่ IP Address ของ Server ลงไปครับ (สามารถดูไอพีได้จากอีเมลล์แจ้งรายละเอียดการใช้งาน หรือว่าดูในส่วน DNS record ที่มีอยู่ปัจจุบันด้านบนก็ได้ครับ)

หลังจากเพิ่มเสร็จแล้ว ให้ทำการติดต่อเข้าไปยัง Support เพื่อแจ้งว่า ให้ทำการเปิด wildcard dns ให้ โดเมน (ระบุโดเมนไปด้วย)

หลังจากได้รับการตอบกลับจาก support ว่าได้ทำการเพิ่มให้เรียบร้อยแล้ว ก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยครับ

Related Articles