วิธีการเปิด Wildcard DNS

วิธีการเปิด wildcard DNS

1. Login เข้า DirectAdmin และเข้าไปยังโดเมนที่คุณต้องการที่จะเปิด Wildcard DNS

2. กดไปยัง เมนูที่มีชื่อว่า “DNS Management” ดังภาพ

*** หากไม่มี สามารถติดต่อไปยัง Support เพื่อขอให้ทาง Support เปิดให้นะครับ ***

3. หลังจากนั้น เลื่อนลงไปข้างล่างตรงส่วนของ “Add Domain Records” ใส่ค่าลงดังนี้ครับ

  • เพิ่มค่า *.yourDomain.com. ลงไปใน A Record (โปรดระวัง หลัง yourDomain.com ต้องมี . ตามหลังด้วย ดังภาพที่ 1)
  • ในช่องทางด้านขวามือ ใส่ IP Address ของ Server ลงไปครับ (สามารถดูไอพีได้จากอีเมลแจ้งรายละเอียดการใช้งาน หรือว่าดูในส่วน DNS record ที่มีอยู่ปัจจุบันด้านบนก็ได้ครับ)

หลังจากเพิ่มเสร็จแล้ว ให้ทำการติดต่อเข้าไปยัง Support เพื่อแจ้งว่า ให้ทำการเปิด wildcard DNS ให้ โดเมน (ระบุโดเมนไปด้วย)

หลังจากได้รับการตอบกลับจาก support ว่าได้ทำการเพิ่มให้เรียบร้อยแล้ว ก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยครับ

Was this article helpful?

Related Articles