วิธีการเปลี่ยน rDNS

วิธีการเปลี่ยน rDNS

Linux

ใช้คำสั่ง ‘curl’ ในการสั่ง โดยเรียกไปที่ https://rdns.bangmod.cloud?hostname=[hostname]

เช่นต้องการตั้ง rDNS เป็น mail2.bangmod.cloud

ให้ใช้เครื่องที่มีไอพีที่ต้องการเปลี่ยน สั่งดังนี้

curl https://rdns.bangmod.cloud?hostname=mail2.bangmod.cloud

เป็นอันเสร็จสิ้น

Related Articles