วิธีการเปลี่ยน PHP Version บน Shared Hosting DirectAdmin

กรณีเปลี่ยน PHP Version ทั้ง Account (ทุกเว็บไซต์เปลี่ยนหมด)

วิธีการสำหรับ Quality Hosting และ WordPress Hosting

1.) Login เข้า DirectAdmin

2.) กดที่เมนู Select PHP version

3.) กดเลือก PHP Version ตามที่ต้องการ หลังจากนั้นกด Set as current -> Use Default และกด Save

หลังจากนั้นรอ 30 – 60 วินาที ระบบก็จะดำเนินการเปลี่ยน PHP Version ให้ครับ

กรณีเปลี่ยน PHP Version เป็นรายโดเมน

1.) สร้างไฟล์ .htaccess ขึ้นมา ใส่ข้อมูลตามข้างล่างนี้ไว้บรรทัดบนสุด

<FilesMatch "\.(php4|php5|php3|php2|php|phtml)$">
SetHandler application/x-lsphp70
</FilesMatch>

ให้ดำเนินการเปลี่ยน PHP Version (ตรงที่เราเน้นหนาไว้) ระบุเป็นเวอร์ชั่นตามที่ต้องการ ดังข้างล่างนี้

  • PHP 5.6 => x-lsphp56
  • PHP 7.0 => x-lsphp70
  • PHP 7.1 => x-lsphp71
  • PHP 7.2 => x-lsphp72
  • PHP 7.3 => x-lsphp73

หลังจากเซฟไฟล์และอัพขึ้น FTP (กรณีแก้ไขบน DirectAdmin ก้มีผลทันที) ครับ

Was this article helpful?

Related Articles