วิธีการเปลี่ยน PHP version บน DirectAdmin

การเปลี่ยน PHP version ของ domain ที่เราเลือกบน DirectAdmin

1. Login เข้า DirectAdmin

2. เลือก Domain ที่ต้องการเปลี่ยน PHP version ได้ที่ Domain setup (สามารถเลือก Domain ได้ที่หน้า Dashboard หัวข้อ Domain setup เช่นกัน)

3. เลือก PHP version ที่ PHP version selector ด้านขวา

4. เมื่อเลือกเสร็จแล้ว ให้กด save

หลังจากนั้นให้รอประมาณ 30 – 60 วิ ระบบจะทำการเปลี่ยน version ของ PHP ให้ครับ

Was this article helpful?

Related Articles