วิธีการเปลี่ยน Password DirectAdmin

วิธีการเปลี่ยน Password DirectAdmin Account

1. ให้ทำการเข้าสู่ระบบ DirectAdmin ให้เรียบร้อย

2. หลังจากนั้นมองหาเมนูที่ชื่อว่า Change Password

3. จากนั้นกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์ม

Current DirectAdmin Password: ให้กรอก Password ปัจจุบัน
Enter Password: ให้กรอก Password ใหม่
Enter Password: ให้กรอก Password ใหม่อีกครั้ง

สำหรับ Checkbox 3 อัน คือ DirectAdmin Account, Main FTP Account, Main Database Account นั้น ให้ติ๊กถูกได้ตามต้องการ แต่แนะนำว่าให้ทำากรติ๊กถูกทั้งหมด เพื่อเป็นการเปลี่ยน Password ทั้งหมดให้เหมือนกัน เพื่อง่ายต่อการจำ

Was this article helpful?

Related Articles